როგორია საინვესტიციო პორტფელების მომგებიანობა – საპენსიო სააგენტოს სტატისტიკა

საპენიო სააგენტოს ინფორმაციით სტატისტიკური მონაცემები პორტფელების მიხედვით, 2023 წლის აგვისტოდან 2024 წლის 31 მაისის ჩათვლით2024 წლის 31 მაისის მონაცემებით, პორტფელების გაშვებიდან (2023 წლის აგვისტო) დღემდე, ჯამური რეალური (ინფლაციის გათვალისწინებით) ამონაგები შემდეგნაირად გამოიყურება:
• კონსერვატიული პორტფელი 7.68%
• დაბალანსებული პორტფელი 9.72%
• დინამიკური პორტფელი 11.04%