მიხაილო პოდოლიაკი: ვალერი ზალუჟნის თანამდებობიდან წასვლის საფუძველი არ არსებობს

უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველი  აცხადებს, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ს თანამდებობიდან წასვლის საფუძველი არ არსებობს.

„ჩემი აზრით, გაუგებრობა შეუძლებელია, რადგან არსებობს პრიორიტეტი – ომი, არსებობს მკაფიო ვერტიკალი, სადაც პრეზიდენტი არის მთავარსარდალი და არსებობს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, რომელიც გახლავთ ოპერაციული დირექტორი, რომელიც დაკავებულია, უკაცრავად ტერმინოლოგიისთვის, უშუალოდ ომით.

პრეზიდენტი, ომის ფარგლებში დაკავებულია რიგი სხვა საკითხებით, რომლებიც დაკავშირებულია ყველა საჭიროების უზრუნველყოფასთან. ჩემი აზრით, ნონსენსია, თუ იქნება რაიმე კონფლიქტი, მით უმეტეს, პოლიტიკური სარჩულით“, – აღნიშნა პოდოლიაკმა.