თბი­ლის­ში, ორ­თა­ჭა­ლა­ში იყი­დე­ბა 4-სარ­თუ­ლი­ა­ნი კერ­ძო სახ­ლი, რომ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც 4 მლნ აშშ დო­ლა­რია

თბი­ლის­ში, ორ­თა­ჭა­ლა­ში იყი­დე­ბა 4-სარ­თუ­ლი­ა­ნი კერ­ძო სახ­ლი, რომ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც 4 მლნ დო­ლა­რია (10.642 მლნ ლარი).

რო­გორც ss.ge-ზე გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ გან­ცხა­დე­ბა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი, ეზოს სა­ერ­თო ფარ­თი – 1 376 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რი; სახ­ლის სა­ერ­თო ფარ­თო­ბი კი 1330.8 კვად­რა­ტუ­ლი მეტ­რია.

“იყი­დე­ბა უნი­კა­ლუ­რი, სა­ო­ცა­რი სახ­ლი აშე­ნე­ბის წელი 2019. სარ­თუ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა არის ოთხი, ოთა­ხე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა – 18. აქე­დან, ჰოლი – 3, სამ­ზა­რე­უ­ლო – 3 (აქე­დან ერთი სა­ზა­ფხუ­ლო), სა­ძი­ნე­ბე­ლი – 8 თა­ვი­სი სვე­ლი წერ­ტი­ლე­ბით, სვე­ლი წერ­ტი­ლი – 11, მი­სა­ღე­ბი – 2 (აქე­დან ერთი სა­ზა­ფხუ­ლო), ვე­რან­და – 4, სა­უ­ნა, ეზო­ში ცალ­კე იზო­ლი­რე­ბუ­ლი შე­ნო­ბა მო­წყო­ბი­ლი ბუხ­რით, მი­სა­ღე­ბი ოთა­ხით და სა­ზა­ფხუ­ლო ბა­ღით. ეზო­ში ფან­ტა­ნით და ასე­ვე მო­წყო­ბი­ლი და­საჯ­დო­მი სივ­რცე­ე­ბით.

იდე­ა­ლუ­რია სა­ელ­ჩოს­თვის, კერ­ძო ელი­ტუ­რი ბა­ღის­თვის, სა­ო­ფე­სედ, კერ­ძო კლი­ნი­კის­თვის, სა­ცხოვ­რებ­ლად,“- ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.