დათო ოქიტაშვილი: ვარსკვლავის გახსნის გადაწყვეტილებას იღებს კომისია და მე არ მაქვს ჩარევის უფლება…

ვარსკვლავის გახსნის გადაწყვეტილებას იღებს კომისია და მე არ მაქვს ჩარევის უფლება… კომისია შედგება ძალიან ცნობილი ხელოვანი ადამიანებისგან. მათი სახელი და გვარი არის გასაიდუმლოებული.