ქეთი დევდარიანი: მართალია, წყალი და პოლიტიკა უნდა გავმიჯნოთ, მაგრამ …

“მართალია, წყალი და პოლიტიკა უნდა გავმიჯნოთ, მაგრამ აი, წარმოიდგინეთ, ვიღაცეები წყლის მთავარ მაგისტრალს აყრიდნენ ნაგავს, ეს ეკიდა სრულიად სუვენერულ და ღირსებით ევროპისკენ მავალ ორღობეს და ყურსაც არ იპარტყუნებდა.
შედეგად ნახევარი ქალაქი, ორმოცგრადუსიან სიცხეში, იქნება ფიზიკურ და სულიერ ტურტლში.
როცა სახელმწიფო ორღობედ იქცევა, მერე ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირიც დაჩაგრულ-დაუბანელი რჩება, გინდაარგინდა.
გაითვალისწინეთ აპოლიტიკურებმა,” – წერს სოციალურ ქსელში სცენარისტი ქეთი დევდარიანი.