სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებით იუსტიციის სახლისა და “გაეროს” განვითარების პროგრამის თანამშრომლობა გრძელდება

სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიმართულებით, იუსტიციის სახლისა და “გაეროს” განვითარების პროგრამის თანამშრომლობა გრძელდება – ახალი შეთანხმების ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სახელმწიფო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის.
შეთანხმებას ხელი მოაწერეს იუსტიციის სახლის თავმჯდომარემ და UNDP-ის ხელმძღვანელმა საქართველოში.
პროექტი იუსტიციის სახლის 200-ზე მეტი თანამშრომლის გადამზადებას ითვალისწინებს.

ასევე დაგაინტერესებთ