საქართველოში ბიზნესის მიერ ტექნოლოგიების გამოყენების დონე დაბალია და მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროკავშირის საშუალოს – კვლევა

ს კვლევის მიხედვით, IT სექტორის შემოსავლები 2023 წელს 2.4 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. მათ მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში, სადაც განხილულია IT სექტორის განვითარება საქართველოში, ნათვამია, რომ აღნიშნული შემოსავლებიდან 2.1 მილიარდი ლარი სერვისის ექსპორტით დაგენერირდა.
ქვეყნების სამეული, სადაც ექსპორტის ყველაზე დიდი ნაწილი განხორციელდა, რიგითობის მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება: