ვოლსკი ივანიშვილზე: ძალიან კარგი, თუ მდიდარია

არც ერთი თეთრი არ აქვს დახარჯული იმისათვის, რომ რაღაცა პირადი გამორჩენა მიეღო. არც ფული მოუპარავს ბიუჯეტიდან, ღმერთმა დაიფაროს და უშველებელია სია იმ სიკეთეების, რაც ქვეყანას გაუკეთა.
[…] თურმე მდიდარი რომ არის, ეს არის ცუდი. ძალიან კარგი, თუ მდიდარია. თუ კიდევ უფრო გამდიდრდება, კიდევ უფრო მეტ პროგრამას განახორციელებს ჩვენი ქვეყნისათვის.