საქართველო ეროვნული მეტროლოგიური უწყებების ევრო–აზიური თანამშრომლობის ტექნიკური კომიტეტის სხდომას მასპინძლობს

11-12 სექტემბერს თბილისში ეროვნული მეტროლოგიური უწყებების ევრო–აზიური თანამშრომლობის (COOMET) ტექნიკური კომიტეტის ,,თერმომეტრია და თბოფიზიკა“

ვრცლად...