ლირისა და რუბლის გაუფასურებამ გალვენა ლარზეც მოახდინა

 

/</a></iframe>