ლირისა და რუბლის გაუფასურებამ გალვენა ლარზეც მოახდინა