ბანკი კონსტანტა

თავისუფალი ფრენა უშბიდან

10 ივლისი 2012, 17:58

ბეისჯამფინგის ისტორიაში პირველად, უშბის ფერდობიდან განხორციელდა ნახტომი ვინგსუითის (Wingsuit - საფრენი კოსტიუმი) მეშვეობით

ჩანაწერები ვერ მოიძებნა
მეტი სიახლე