ცესკომ „ცენტრისტები“ რეგისტრაციიდან მოხსნა

  • 16 აგვისტო 2016, 12:05
  • 6025

„ცენტრისტები“ არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ. ცენტრაურმა სააერჩევნო კომისიამ  პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრიტები“ რეგისტრაციიდან მოხსნა. შესაბამის განკარგულება ცესკო თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ გამოსცა.

„დღეის მდგომარეობით, ჩვენთვის უკვე ცნობილია, რომ პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტების“ ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილებას არ გააჩნია იურიდიული ძალა. შესაბამისად, დღეს ,11:00 საათზე ხელი მოვაწერე განკარგულებას, „ცენტრისტების“ რეგისტრაციის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ.  საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ცენტრისტები“ და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ, საქართველო სცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, 2016 წლის 15 ივლისის განკარგულება, N43 2016 განკარგულება ბათილად იქნას ცნობილი მისი ძალაში შევლის დღიდან.

ეს უფლებამოსილება გააჩნია ცესკოს თავმჯდომარეს ახალი გარემოებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენთვის მხოლოდ გუშინ გახდა ცნობილი“, - განაცხადა თამარ ჟვანიამ.

სხვა სიახლეები