ივანიშვილის ხელისუფლების მორიგი ეკონომიკური დივერსია

  • 09 იანვარი 23:52

დავით ნებიერიძე   ის რაც ბოლო წლებში საქართველოს ეკონომიკაში ხდებოდა მთლიანად ემსახურებოდა ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის დამძიმებას და მის სრულ ჩამოშლას.


იხილეთ ვრცლად iveria.biz-ზე