ცხელი თემები » პრეზიდენტის ყოველწლიური გამოსვლა პარლამენტში