ცხელი თემები » ოკუპირებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის გაფორმებული ე.წ. ხელშეკრულება