კულტურა

28 მარტი 22:04

ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოში მამუკა წურწუმიას მონოგრაფიის პრეზენტაცია გაიმართა

ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოში სამხედრო ისტორიკოსის, ისტორიის დოქტორის მამუკა წურწუმიას მონოგრაფიის „შუა საუკუნების ქართული ლაშქარი“ პრეზენტაცია გაიმართა.